Vruchtbaarheid

En hoe zit het met kinderen?
Ons advies?

Wacht na embolisatie ongeveer 1 jaar met zwanger worden.

Zwanger worden blijft mogelijk!

Studies naar het aantal zwangerschappen na uterus-embolisatie zijn nog niet afgerond. Een publicatie uit Frankrijk meldt dat na myoomembolisatie meerdere vrouwen zwanger werden. Het betrof ongecompliceerde zwangerschappen met gezonde pasgeborenen waaronder enkele tweelingen. Verder wordt melding gemaakt van ongeveer een 30% kans op zwangerschap na embolisatie. Er is wereldwijd nog weinig bekend over de kans op zwangerschap na embolisatie. Derhalve is zorgvuldigheid in voorlichting en omgang met beschikbare gegevens essentieel.

Bij vrouwen met klachten van uterusmyomen en (latente) kinderwens is een (meermalig) gesprek tussen patiente en behandelaar en bedenktijd voorafgaand aan een eventuele embolisatiebehandeling noodzakelijk. Ook in het St. Elisabeth Ziekenhuis zijn er reeds meerdere ongecompliceerde zwangerschappen na embolisatie geweest. Ons advies is om na een embolisatie ongeveer 1 jaar te wachten met zwanger worden.