Behandeling

De behandelingsmogelijkheden voor myomen

De meeste myomen veroorzaken geen klachten en hoeven niet behandeld te worden. Wanneer ze wel klachten veroorzaken, vormen medicijnen de eerste stap in de behandeling. De medicijnen die per recept worden voorgeschreven zijn bijvoorbeeld ontstekingsremmers (NSAID’s) zoals Ibuprofen of Naproxen, hormonale medicijnen of bijvoorbeeld een anticonceptiepil.

Bij veel patiënten verdwijnen de klachten dankzij de voorgeschreven medicijnen waardoor geen verdere behandeling hoeft plaats te vinden. Ieder type medicijn heeft een verschillend effect op het lichaam en het myoom. Welk type medicijn het meest geschikt is, hangt af van de klachten en de manier waarop het ingrijpt in processen in het lichaam en zo ook het myoom. Er kan rekening worden gehouden met de wensen van de patiënt en uw arts kan u zijn visie geven en u meer in detail hierover inlichten.

Hormoonbehandelingen hebben een tijdelijke werking en herhaling van klachten na beëindiging van de medicatie. Sommige hormoonbehandelingen kunnen bijwerkingen geven waardoor langdurig gebruik wordt vermeden. Bekende medicamenteuze bijwerkingen zijn osteoporosis (botontkalking), menopauzale klachten, psychische klachten en amenorroe (stoppen van de menstruaties).

Als de medicijnen niet het gewenste effect geven, kan worden overgegaan tot niet-medicamenteuze behandelingen, zoals hysterectomie, myomectomie of myoom-embolisatie. Hierover leest u hieronder meer.

  • Hysterectomie (= baarmoederverwijdering)
   Naar schatting worden zo’n half miljoen hysterectomieen verricht per jaar in de Verenigde Staten als gevolg van klachten van myomen in de baarmoeder. Dit verrichtingen aantal is zo’n 30% van het totaal aantal hysterectomieën in de Verenigde Staten. Bij een hysterectomie wordt de baarmoeder verwijderd ofwel chirurgisch via de vagina, ofwel chirurgisch middels een buikoperatie.De operatie wordt verricht onder algehele narcose en vereist ongeveer 4 dagen ziekenhuisopname, met daarna nog een herstelperiode van 6 weken of meer. Zowel in de Verenigde Staten als Europa is hysterectomie de meest voorkomende niet-medicamenteuze behandeling voor patiënten met klachten van uterusmyomen. Hysterectomie wordt gedaan bij vrouwen met klachten van myomen, die geen kinderwens meer hebben en premenopauzaal zijn (nog niet in de overgang, vaak jonger dan 50 jaar).

   

  • Myomectomie
   Is een operatieve behandeling. Bij deze ingreep worden één of meer myomen verwijderd. De baarmoeder wordt niet verwijderd zodat de mogelijkheid op het krijgen van kinderen aanwezig blijft na myomectomie. Er zijn verschillende vormen van myomectomie, zoals de hysteroscopische myomectomie, abdominale myomectomie en laparoscopische myomectomie.

   

  • Hysteroscopische myomectomie
   Wordt met name gedaan als het myoom aan de binnenzijde van de baarmoeder is gelocaliseerd, grenzend aan de baarmoederholte (submuceus). Via de vagina wordt de baarmoederholte geïnspecteerd (kijkoperatie) waarna het myoom via de vagina verwijderd kan worden. Bij deze ingreep blijft de baarmoeder aanwezig.

   

  • Abdominale myomectomie
   Is een chirurgische ingreep waarbij een insnijding wordt verricht van de buikwand om de baarmoeder vrij te leggen en de myomen te bereiken. Vervolgens wordt de baarmoederwand ingesneden om het (m.n. intramurale of groot subsereuze) myoom te verwijderen. Wanneer de myomen verwijderd zijn, worden de baarmoederwand en de buikwand gehecht. De ingreep vindt plaats onder narcose en zoals bij een hysterectomie geldt ongeveer eenzelfde ziekenhuisopname en herstelperiode.

   

  • Laparascopische myomectomie
   Wordt met name gedaan als het niet al te grote myoom aan de buitenzijde van de baarmoeder is gelocaliseerd (subsereus). Onder narcose wordt een kleine insnijding van de buikwand gemaakt zodat de gynaecoloog een sonde naar binnen kan inbrengen waarop een camera vastgemaakt is om de buikinhoud te inspecteren (kijkoperatie). Een tweede sonde waarop chirurgische instrumenten zijn geplaatst kan daarna in de buikholte worden gebracht om de myomen te verwijderen. Ook bij deze ingreep blijft de baarmoeder aanwezig en verblijft de patiënt meerdere dagen in het ziekenhuis (zoals bij hysterectomie) en geldt een herstelperiode.

   

  • Baarmoederbloedvat (of myoom-) embolisatie
   Deze behandeling wordt in de paragraaf ‘Wat is uterus embolisatie?’ verder uitgelegd. In het kort: de interventieradioloog verdooft de lies, maakt een kleine opening en voert een dun slangetje, een katheter, daardoor naar binnen. Als de katheter het baarmoederbloedvat bereikt heeft, worden er kleine plastic of gelatine deeltjes doorheen gevoerd, zodat de bloedstroom afgesneden wordt en het myoom zal verschrompelen.

  Heeft u een vraag? Neem contact op.